Zaznacz stronę

Motywy

r

W momencie wyboru motywu/layoutu przez Klienta znika on z oferty – każdy layout jest wdrażany tylko raz. W jego miejsce zostanie stworzony nowy motyw. Nowe motywy pojawiające się w ofercie mogą być podobne, ale nigdy identyczne – naszym celem jest tworzenie unikatowych projektów, a nie powielanie już istniejących.

Po wyborze motywu i pakietu, Klient przesyła wszystkie treści do zamieszczenia na stronie. Na życzenie Klienta motyw może być dostosowany: zmienić możemy kolory, czcionkę, elementy graficzne – zmianie nie ulega ogólna struktura strony. Grafiki i zdjęcia użyte w motywie mogą zostać zmienione na inne, dostarczone przez Klienta. Klient w pełni odpowiada za dostarczone przez siebie treści.

Wszystkie treści tekstowe oraz pozycje menu prezentowane w szablonach są treściami przykładowymi, podlegającymi zmianom wg oczekiwań Klienta.

Kliknij w wybrany layout – w nowym oknie otworzy się jego podgląd na żywo 🙂

Layout 1 - niedostępny

Layout 2

Layout 3

Layout 4

Layout 5

Layout 6

Layout 7

Layout 8 - niedostępny

Layout 9