W momencie wyboru szablonu przez Klienta znika on z oferty - każdy szablon jest sprzedawany tylko raz. W jego miejsce zostanie stworzony nowy szablon. Nowe szablony pojawiające się w ofercie mogą być podobne, ale nigdy identyczne - naszym celem jest tworzenie unikatowych projektów, a nie powielanie już istniejących.

Po wyborze szablonu i pakietu, Klient przesyła wszystkie treści do zamieszczenia na stronie. Na życzenie Klienta szablon może być dostosowany: zmienić możemy kolory, czcionkę, elementy graficzne - zmianie nie ulega ogólny layout strony. Grafiki i zdjęcia użyte w szablonie mogą zostać zmienione na inne, dostarczone przez Klienta. Klient w pełni odpowiada za dostarczone przez siebie treści.

Wszystkie treści tekstowe oraz pozycje menu prezentowane w szablonach są treściami przykładowymi, podlegającymi zmianom wg oczekiwań Klienta.

W zależności od wybranego pakietu, Klient może utworzyć do 7, 10 lub więcej podstron - np. Oferta, Cennik, Kontakt etc. Zakładki "Home" (strona startowa), "Rejestracja on-line" oraz "Aktualności" nie są liczone jako podstrony. Moduły "Aktualności" oraz "Rejestracja on-line" wchodzą domyślnie w skład każdego pakietu.

Szablon 1 - SPRZEDANO

Szablon 2 

Szablon 3

Szablon 4

Szablon 5 

Szablon 6 

Szablon 7

Szablon 8 - SPRZEDAN0            

Szablon 9